Animated Health 2018


Animated Health har fokus på fremtiden:

Sundhedsvæsenet er i konstant udvikling. Nye behandlingsmetoder og teknologier vil ændre
på mulighederne for behandling, rehabilitering og pleje. Det åbner for spørgsmålene om, hvem
varetager opgaverne fremtiden, hvor foregår det, samt hvordan gør man det?

Samtidig er der stigende fokus på inddragelse af borgerne i eget sygdomsforløb, hvor behov,
ressourcer og mål hos den enkelte stadigt er centrale pejlemærker. Det kræver præcis og let
forståelig kommunikation og teknologiske løsninger, som kan understøtte kravene fra
myndigheder og borgere.

Dette års Animated Health sætter fokus på brugen af Virtuel Reality (VR), Augmented Reality
(AR) og Animation i forhold til vejledninger, forebyggelse, behandling og rehabilitering.

 

Dagens program:

Vi sammensætter en dynamisk og inspirerende dag, hvor oplæg og debat blandes med
muligheden for at besøge en række virksomhedsstande indenfor animation, VR og AR.
Virksomhederne vil, med et skarpt fokus på deltagerkredsen, beskrive deres produkter og
hvordan de kan bruges i relation til specifikke opgaver eller områder indenfor sundhed.

På Animated Health vil du få inspiration til, hvordan nogle af de udfordringer du har i din
organisation eller virksomhed kan løses ved hjælp af animation, VR og AR samt skabe
værdifulde relationer til virksomheder, der allerede har en fod inde i fremtiden.

Programmet for dagen sendes ud medio april.

 

Tid og sted:
Tid: Onsdag den 26. september 2018
Klokkeslæt: 9.00-15.30
Sted: VIA University College i Viborg, Prinsens Allé 2. 8800 Viborg.
Antal: Maks. 300 deltagere.

 

Baggrund:
Viborg Animationsfestival er Danmarks største animationsfestival og den afholdes fra mandag
den 24. september til søndag den 30. september 2018.

Som en del af festivalen afholdes en række branchekonferencer, som belyser brugen af
animation som formidlings- og læringsredskab. En af disse konferencer er
sundhedskonferencen ”Animated Health”, som blev afholdt for første gang i 2016.

Animated Health skal medvirke til at skabe relationer og netværk mellem politiske
beslutningstagere, patientforeninger, ledere og medarbejdere fra hospitaler og kommuner
samt producenter af velfærds- og sundhedsløsninger. Der er således tale om en konference,
som henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med forskellige aspekter af sundhed,
kommunikation, rehabilitering, behandling og forebyggelse.


KOntakt

KAsper Kruse

Projektleder
Telefon: +45 2855 9055

Brian Kristiansen

Udviklings- og implementeringskonsulent, Viborg Kommune
Telefon: +45 8787 6055


Samarbejdspartnere